Tímy

ŠEJK muži

1. Erik Mihalčin

2. Ivan Kilian

3. Erich Kobes

4. Štefan Mada

5. Martin Detvan

 

IceŠEJK ženy

1. Martina Madová

2. Jana Matulová

3. Slavomíra Krištofčáková

4. Elena Axamitová

5. Jana Vallušová

 

Steel ženy

1. Jana Kvardová

2. Veronika Kvardová

3. Monika Satková

4. Ivana Hanuliaková

 

ŠEJK deti

1. Veronika

2. Simona

3. Alex

4. Kika

5. Emma

6. Andrej

7. Peter

8. Rebeka

9. Dominika

10. Katka

 

Hosťovanie v iných kluboch:

Zuzana Boďová (Chrobáci, Guerera)

Alex Madová (Guerera ženy, jr., Guerera)